TECHNOLOGIA
Odkąd wdrożyliśmy innowacyjną linię produkcyjną, tworzymy zupełnie nowe typy okien dwu i wieloskrzydłowych. Pozwala nam na to technologia produkcji okien ze zgrzewanym słupkiem stałym tzw. metodą „na wprost”.


Poznaj technologię:
Stosując innowacyjną technologię z łatwością łączymy poszczególne fragmenty okien bez używania dodatkowych elementów, takich jak śruby, klej, łączniki czy szablony. Dzięki temu okna są wykonane z większą dokładnością i sztywnością połączenia, są bardziej szczelne i służą na długie lata, w dodatku wiele zyskują na estetyce.
TECHNOLOGIA
NAS WYRÓŻNIA
W zakresie produkcji okien ze zgrzewanym słupkiem
ALDO jest pionierem na polskim rynku stolarki okienno-drzwiowej
Plastyczna metoda produkcji okien
daje wiele korzyści:

  • po połączeniu tworzy się „monolit”, trwałością odpowiadający materiałowi pierwotnemu, co eliminuje „słabe miejsca” złączeń w budynku narażonym na starzenie
  • podniesienie poziomu precyzji, sztywności i szczelności,
  • poprawa własności izolacyjnych,
  • przedłużenie okresu sprawnego funkcjonowania okien.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
33 852 92 12 poczta@okna-aldo.com.pl
TECHNOLOGIA
Odkąd wdrożyliśmy innowacyjną linię produkcyjną, tworzymy zupełnie nowe typy okien dwu i wieloskrzydłowych. Pozwala nam na to technologia produkcji okien ze zgrzewanym słupkiem stałym tzw. metodą „na wprost”.


Poznaj technologię:
Stosując innowacyjną technologię z łatwością łączymy poszczególne fragmenty okien bez używania dodatkowych elementów, takich jak śruby, klej, łączniki czy szablony. Dzięki temu okna są wykonane z większą dokładnością i sztywnością połączenia, są bardziej szczelne i służą na długie lata, w dodatku wiele zyskują na estetyce.
Plastyczna metoda produkcji okien
daje wiele korzyści:

  • po połączeniu tworzy się „monolit”, trwałością odpowiadający materiałowi pierwotnemu, co eliminuje „słabe miejsca” złączeń w budynku narażonym na starzenie
  • podniesienie poziomu precyzji, sztywności i szczelności,
  • poprawa własności izolacyjnych,
  • przedłużenie okresu sprawnego funkcjonowania okien.
TECHNOLOGIA
NAS WYRÓŻNIA
W zakresie produkcji okien ze zgrzewanym słupkiem
ALDO jest pionierem na polskim rynku stolarki okienno-drzwiowej

Zdjęcia z naszej linii produkcyjnej bezpiecznych okien:


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
33 852 92 12
poczta@okna-aldo.com.pl
"ALDO" Sp. z o.o.
Puńców, ul.Kojkowicka 2
"ALDO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn.:
„Wprowadzenie innowacji produktowych i procesowych w firmie, poprzez inwestycje w maszyny produkcyjne”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP
Cele i planowane efekty projektu:
- wdrożenie nowego produktu,
- wzrost wydajności produkcji,
- udoskonalenia dotychczasowego asortymentu produkcyjnego,
- maksymalne wykorzystanie infrastruktury sprzętowej,
- wzrost wymagań po stronie kontrahentów i klientów indywidualnych,
- rozwój firmy poprzez pozyskanie nowych klientów.
- poprawa pozycji konkurencyjnej na arenie międzynarodowej.
Wartość projektu : 2 239 160,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 783 706,00PLN
Projekt realizowany w okresie 2017-04-01 - 2018-10-31
wykonanie