MONTAŻ Z GWARANCJĄ
Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy muszą wymieniać okna co kilka lat, a inni nie mają takiej potrzeby nawet przez dekady?

Na trwałość okien w dużym stopniu wpływa
sposób montażu. Aby okno nie ulegało szybkiemu zużyciu i sprawnie funkcjonowało musi być poprawnie zamocowane i zabudowane.

Kupując okna ALDO możesz skorzystać z pomocy
Autoryzowanej Firmy Montażowej, która wykona montaż okna wraz z niezbędnymi obróbkami tynkarskimi. W ten sposób ponadto otrzymasz dłuższą gwarancję na zakupione wyroby oraz gwarancję na montaż!

Okres gwarancji liczony od dnia sprzedaży wynosi:

2 lata – dla wyrobów, których montażu kupujący dokonuje we własnym zakresie,

5 lat – dla wyrobów nabywannych wraz z montażem dokonywanym przez producenta, z czego okres gwarancyjny na montaż wynosi 2 lata.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
33 852 92 12 poczta@okna-aldo.com.pl
MONTAŻ Z GWARANCJĄ
Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy muszą wymieniać okna co kilka lat, a inni nie mają takiej potrzeby nawet przez dekady?

Na trwałość okien w dużym stopniu wpływa
sposób montażu. Aby okno nie ulegało szybkiemu zużyciu i sprawnie funkcjonowało musi być poprawnie zamocowane i zabudowane.

Kupując okna ALDO możesz skorzystać z pomocy
Autoryzowanej Firmy Montażowej, która wykona montaż okna wraz z niezbędnymi obróbkami tynkarskimi. W ten sposób ponadto otrzymasz dłuższą gwarancję na zakupione wyroby oraz gwarancję na montaż!

Okres gwarancji liczony od dnia sprzedaży wynosi:

2 lata – dla wyrobów, których montażu kupujący dokonuje we własnym zakresie,

5 lat – dla wyrobów nabywannych wraz z montażem dokonywanym przez producenta, z czego okres gwarancyjny na montaż wynosi 2 lata.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
33 852 92 12
poczta@okna-aldo.com.pl
"ALDO" Sp. z o.o.
Puńców, ul.Kojkowicka 2
"ALDO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn.:
„Wprowadzenie innowacji produktowych i procesowych w firmie, poprzez inwestycje w maszyny produkcyjne”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP
Cele i planowane efekty projektu:
- wdrożenie nowego produktu,
- wzrost wydajności produkcji,
- udoskonalenia dotychczasowego asortymentu produkcyjnego,
- maksymalne wykorzystanie infrastruktury sprzętowej,
- wzrost wymagań po stronie kontrahentów i klientów indywidualnych,
- rozwój firmy poprzez pozyskanie nowych klientów.
- poprawa pozycji konkurencyjnej na arenie międzynarodowej.
Wartość projektu : 2 239 160,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 783 706,00PLN
Projekt realizowany w okresie 2017-04-01 - 2018-10-31
wykonanie