BEZPIECZNE OKNA
Stopniowany uchył.
Rodzaj szyby – od bezpiecznej poantywłamaniową
Pakiety szybowe o wysokiej izolacyjności termicznej.

Pakiety szybowe poprawiające komfort akustyczny pomieszczenia.
Dźwignia z przyciskiem do dwuskrzydłowych drzwi tarasowych z "ruchomym słupkiem".
Antywyważeniowy grzybek ryglujący.
Zaczep antywyważeniowy.
Wybierasz klasę bezpieczeństwa, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom, a my dopasowujemy parametry, by zagwarantować Ci maksymalną ochronę i poczucie bezpieczeństwa.

Stosujemy rozwiązania, które realnie zwiększają poziom ochrony przed włamaniami.
Blokada obrotu klamki
z podnośnikiem skrzydła.
Przyjazne dla środowiska profile okienne. Wykonane w unikalnej technologii bezołowiowej - GREENLINE - ze stabilizatorem wapniowo-cynkowym bez użycia stabilizatorów ołowiowych.
Uszczelki poprawiające współczynnik izolacyjności termicznej i ograniczające hałas.
Profile 6-komorowe szer. 88mm.
Antywyważeniowy grzybek ryglujący.
Profile 6-komorowe szer. 88mm.
Uszczelki poprawiające współczynnik izolacyjności termicznej i ograniczające hałas.
Zaczep antywyważeniowy.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
33 852 92 12
poczta@okna-aldo.com.pl
BEZPIECZNE OKNA
Wybierasz klasę bezpieczeństwa, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom, a my dopasowujemy parametry, by zagwarantować Ci maksymalną ochronę i poczucie bezpieczeństwa.

Stosujemy rozwiązania, które realnie zwiększają poziom ochrony przed włamaniami.
Blokada obrotu klamki
z podnośnikiem skrzydła.
Przyjazne dla środowiska profile okienne. Wykonane w unikalnej technologii bezołowiowej - GREENLINE - ze stabilizatorem wapniowo-cynkowym bez użycia stabilizatorów ołowiowych.
Stopniowany uchył.
Rodzaj szyby – od bezpiecznej poantywłamaniową
Pakiety szybowe o wysokiej izolacyjności termicznej.

Pakiety szybowe poprawiające komfort akustyczny pomieszczenia.
Dźwignia z przyciskiem do dwuskrzydłowych drzwi tarasowych z "ruchomym słupkiem".
Antywyważeniowy grzybek ryglujący.
Profile 6-komorowe szer. 88mm.
Uszczelki poprawiające współczynnik izolacyjności termicznej i ograniczające hałas.
Zaczep antywyważeniowy.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
33 852 92 12
poczta@okna-aldo.com.pl
"ALDO" Sp. z o.o.
Puńców, ul.Kojkowicka 2
"ALDO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn.:
„Wprowadzenie innowacji produktowych i procesowych w firmie, poprzez inwestycje w maszyny produkcyjne”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP
Cele i planowane efekty projektu:
- wdrożenie nowego produktu,
- wzrost wydajności produkcji,
- udoskonalenia dotychczasowego asortymentu produkcyjnego,
- maksymalne wykorzystanie infrastruktury sprzętowej,
- wzrost wymagań po stronie kontrahentów i klientów indywidualnych,
- rozwój firmy poprzez pozyskanie nowych klientów.
- poprawa pozycji konkurencyjnej na arenie międzynarodowej.
Wartość projektu : 2 239 160,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 783 706,00PLN
Projekt realizowany w okresie 2017-04-01 - 2018-10-31
wykonanie